Enkele cijfers over de CD&V-lijst.

Die bestaat uit:

  • 27 kandidaten met kennis en ervaring, actief in diverse verenigingen en organisaties
  • 14 vrouwen en 13 mannen, netjes gerangschikt in rits
  • 13 van de 27 kandidaten zijn nieuw
  • 3 enthousiaste jongeren ( 19, 22 en 24 jaar) op plaats 10, 11 en 12
  • een grote spreiding in leeftijd: de jongste kandidaat is 19 jaar, de oudste is 69 jaar
  • een evenwichtige spreiding over Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle: 19 kandidaten uit Tielt, 3 uit Aarsele, 3 uit Kanegem en 2 uit schuiferskapelle

De CD&V-lijst: 27 kandidaten vormen samen een sterk, ervaren team.

1. Luc Vannieuwenhuyze

Luc VannieuwenhuyzeHondstraat 110, Tielt

Gehuwd met Christine De Deygere en vader van An, Jannick en Jo

Luc is beroepshalve leraar aan het provinciaal onderwijs te Gent. Sinds 1989 is hij gemeenteraadslid en vanaf 1991 zetelt hij ononderbroken in de provincieraad. Als gewezen schepen en burgemeester bouwde hij heel wat ervaring en kennis op, in het bijzonder op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Als gewezen voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij is het thema wonen voor hem zeer vertrouwd.

2. Hedwig Verdoodt

Hedwig VerdoodtHollandlaan 16, Tielt

Samenwonend en moeder van Kjell, Jesse en Lars

Hedwig is lerares Nederlands, Engels, Geschiedenis en Economie aan De Bron. Ze zetelt reeds 2 bestuursperioden als gemeenteraadslid. Ze liet niet na om in diverse gemeenteraadszittingen haar stem te laten horen of agendapunten aan te brengen in verband met diverse beleidsthema’s. Naast haar politieke inzet is ze lid van CPBW (veiligheid en preventie) en actief als voorzitter van Markant Tielt, een vereniging voor actieve en ondernemende vrouwen. In haar schaarse vrije tijd trekt ze de joggingschoenen aan.

3. Vincent Byttebier

Vincent ByttebierHoldestraat 31, Tielt

Gehuwd met Lore Van Loock en vader van Eline, Lotte en Ella

Vincent is als jurist werkzaam binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hij werkte daarvoor 7 jaar als raadgever van toenmalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Hierdoor heeft hij heel wat politieke bestuurservaring en contacten in Brussel opgebouwd. Vlot en veilig verkeer met aantrekkelijke fietsverbindingen blijft zijn grote streefdoel. Als fractievoorzitter leidde hij de CD&V-fractie doorheen de voorbije oppositieperiode. Ook buiten het politieke vlak is hij gedreven en bedreven als kernlid van Beweging.net, bestuurslid van CM-regio Tielt en orgelkring Chamada en lid van de vriendenkring H. Hartschool en Sint-Michiel. Hij speelt ook minivoetbal met de Sjotters.

4. Roos Tack

Roos TackNagelstraat 16, Kanegem

Gehuwd met Hubert Bovijn en moeder van Peter en Pieter

Roos stond beroepshalve in het onderwijs. Ze zetelt reeds sinds 2007 in de gemeenteraad. Als geen ander is ze op de hoogte van het reilen en zeilen in Kanegem. Als raadslid bracht ze de vragen en noden van de Kanegemnaar en de Kanegemse verenigingen aan. Deze rol wil ze in de toekomst nog verder vervullen. Haar inzet als secretaris van de schoolraad De Wijzer en binnen diverse Kanegemse verenigingen vormen hiertoe de basis. Roos laat haar stem horen, niet enkel in de politiek, maar ook in Zangkoor Sint-Bavo en Amuzang.

5. Joris Vande Vyvere

Joris Vande VyvereBosakkerstraat 69

Gehuwd met Ann Vanderplaetse en vader van Yves en Guy

Joris is dagdagelijks druk in de weer op zijn landbouwbedrijf. Hij is de man die een praktische kijk heeft op de zaken. Alles wat te maken heeft met openbare werken, infrastructuur en patrimonium is hem niet vreemd. Als landbouwer en liefhebber van het platteland engageert hij zich in diverse landelijke verenigingen, zowel lokaal als nationaal. Recent werd hij verkozen tot Provinciaal Voorzitter van de Boerenbond van West-Vlaanderen en werd vanuit deze functie lid van het hoofdbestuur van de Boerenbond in Leuven.

6. Annelies Dujardin

Annelies DujardinKarmstraat 20, Aarsele

Gehuwd met Fernando Maes en moeder van Lennert en Kenny

Annelies runt als onthaalmoeder een kinderopvang in de Karmstraat in Aarsele. Deze gewezen KRAK van Tielt zet haar eerste stapjes in de politiek. Ze wil via politieke weg meewerken aan een versterkt sociaal beleid, met meer aandacht voor ouderen en vrijwilligers. Als voorzitter van Samana Aarsele-Kanegem kent ze de noden en vragen van chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers. Rest er nog wat tijd naast de inzet binnen de plaatselijke pastorale groep, de doop- en vormselcatechese, dan speelt ze graag wat volleybal.

7. Klaas Carrette

Klaas CarretteKronkelbeekstraat 1, Schuiferskapelle

Gehuwd met Lore Van Eenooghe en vader van Warre en Tiele

Klaas is werkzaam bij UNILIN te Wielsbeke. Vanuit zijn opleiding multimedia en communicatietechnologie ligt zijn politieke focus op het versterken van ICT binnen de overheid. Als voorzitter van het bewonersplatform van Schuiferskapelle bracht hij heel wat initiatieven in Schuiferskapelle op gang. Hij is de ideale spreekbuis voor Schuiferskapelle binnen de raad. KSA zit hem in het bloed: in de jonge jaren als lid, leider en gouwleider, op heden nog als kok op één of ander kamp. Megavelo, de FietsBiek, de Parelkring … elkéén in Kapelle kan op zijn inzet rekenen.

8. Hilde Decoene

Hilde DecoeneGrote Hulststraat 43, Tielt

Gehuwd met Luk Declerck en moeder van Romanie en Leonie

Hilde is stafmedewerker in de Scholengemeenschap Molenland en schoolcoördinator van het Handelsinstituut Regina Pacis. Ze werd in 2013 lid van de OCMW-raad en maakte eind 2014 de overstap naar de gemeenteraad. Onderwijs en cultuur dragen haar bijzondere aandacht weg. Haar leven is vol van muziek en zang: ondervoorzitter-secretaris en zingend lid van het kamerkoor Ultreya, lid van het koor Cantiga en voorzitter van het musicalgezelschap Mathea. Sinds vele jaren draagt ze met haar gezin ook nog haar steentje bij in de bestuurlijke werking van de Gezinsbond.

 

9. Stefaan Ver Eecke

Stefaan Ver EeckeWingensesteenweg 38 bus 6, Tielt

Stefaan is werkzaam in de transportsector. Hij was tot 2012 gemeenteraadslid. De voorbije legislatuur zette hij de politieke activiteiten op een laag pitje. Dit betekent niet dat Stefaan stil zat. Integendeel, dit gaf hem de tijd en mogelijkheid om zich nog méér te engageren in diverse verenigingen. Een sportgebeuren mee organiseren of deelnemen aan een sportwedstrijd is voor hem een aangename bezigheid, want voor Stefaan is sport ook een sociaal gebeuren.

 

 

 

10. Jasminka Poppe

Jasminka PoppePieter Simonstraat 10, Tielt

Partner van Stefaan Van Parys

Jasminka nam in 2012 als prille 18-jarige deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als lid van de OCMW-raad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst leerde zij de sociale noden en vragen van de inwoners ten volle kennen. Deze opgedane ervaring benut ze nu in haar functie als stafmedewerker armoede en sociaal beleid binnen Caritas Vlaanderen. In het weekend kun je haar treffen in Egem bij tennisclub De Wilge. Ze slaat er niet alleen graag een balletje maar maakt er ook deel uit van de bestuursploeg van deze bloeiende club.

 

11. Glenn Lambert

Glenn LambertTer Kouter 6, Kanegem

Glenn studeert politieke wetenschappen aan de Gentse Universiteit. Met 19 lentes is hij de jongste kandidaat op de lijst. De Chiro Atadura van Kanegem is bij hem als groepsleider in goede handen. Onderwijs en jeugd in het algemeen en het Kanegemse verenigingsleven in het bijzonder zullen op bestuurlijk vlak zijn volle aandacht krijgen. In de vrije tijd die hij nog heeft speelt hij toneel of een spelletje tennis.

 

 

 

12. Ines Dehullu

Ines DehulluEuropalaan 17, Tielt

Ines is laatstejaarsstudente master criminologische wetenschappen aan de Gentse Universiteit. Eind deze maand wordt ze 22 jaar. Vanuit haar studies criminologie wenst ze het thema veiligheid te behartigen. Politie, brandweer, … kortom, alle instanties en aspecten in verband met de veiligheid van de burger zijn voor haar geen onbekende. Ook het streven naar méér verkeersveiligheid is voor haar een duidelijke doelstelling.

 

 

 

13. Rik Stevens

Rik StevensOude Pittemstraat 33, Tielt

Gehuwd met Veerle Borms en vader van Liesl en Dieter

Rik is nog enkele weken beroepshalve actief als leraar muziek aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en aan het Sint-Jozefsinstituut. Nu er wat tijd vrijkomt, zet hij een stap in de politiek. Rik is volop actief in het verenigingsleven. Hij dirigeert het bloeiende koor Amuzang. Als muzikale duizendpoot werkt hij steeds mee aan producties die door verenigingen of het stadsbestuur op het getouw worden gezet. Niet onverdiend werd hij dit jaar verkozen tot KRAK van de stad Tielt. De academies, het verenigingsleven en het thema cultuur, daar gaat hij ten volle voor.

 

14. Annick Verhamme

Annick VerhammeJozef Baertstraat 5 B, Tielt

Gehuwd met Filip Allaert en moeder van Stien, Ruth en Eva

Annick begon haar beroepsloopbaan als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en werkt sedert 2001 als kinderverzorgster bij de allerkleinsten van de H. Familie te Tielt en De Wijzer Aarsele-Kanegem. Annick zet haar eerste stappen in de politiek. Ze houdt van een directe aanpak. Vooral zorg, veiligheid en een leefbaar milieu krijgen in het bijzonder haar aandacht. In haar vrije tijd slaat ze aan het bakken en maakt ze verzorgde dessertbuffetten. Op sportief vlak gaat ze vooral wandelen en fietsen in de natuur. Daarnaast zorgt zij als trotse oma af en toe voor haar kleinkinderen Mila en Cas.

 

15. Christophe Verstraete

Christophe VerstraeteTer Booye 55, Tielt

Gehuwd met Katleen Deburghgraeve en vader van Frauke en Fridjof

Christophe werkt als District Manager Automotive bij Berner. Zijn politieke focus lag deze legislatuur in het OCMW op sociale zaken, zoals het armoedebeleid en ouderenzorg. Mobiliteit en een gezonde, duurzame leefomgeving zijn voor hem cruciale thema's. Daarnaast krijgen cultuur en sport zijn volle aandacht. In de Raad van Bestuur van Cultuurcentrum Gildhof wil hij zijn schouders zetten om het vernieuwde Gildhof uit te bouwen tot een sterk cultuurbastion. Verenigingen en buurtwerkingen verdienen alle support voor hun initiatieven. Wie onderneemt, wenst hij de nodige kansen te bieden. Vrije tijd spendeert hij aan fietsen, cultuur, reizen en concerten.  

 

16. Claudine Wittevrongel

Claudine WittevrongelHazelaarkouter 39, Tielt

Claudine is management assistent bij de FOD Justitie in Brussel. Ze is secretaris en duivel doet al van de VZW Zorgend Voor. Deze vereniging organiseert onder andere elk jaar de succesvolle Vlaamse kermis op de Sint-Jozefsparochie. Ze is tevens voorzitter van de Vrienden van Lourdes van Tielt. Claudine wil, als nieuwe kandidaat, via haar politieke inzet de nodige aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk en de ouderenzorg. Qua mobiliteit wil ze zich inzetten voor meer en veilige fietspaden en de toegankelijkheid van de trottoirs. In haar vrije tijd kan ze genieten van een glaasje champagne of legt ze graag een kaartje.

 

17. Dominique Wambeke

Dominique WambekeWestkouterweg 11, Aarsele

Dominique is tewerkgesteld als boekhouder in het Sint-Andriesziekenhuis vzw. Sinds vorige gemeenteraadsverkiezingen is hij lid van de OCMW-raad en maakt hij deel uit van het Vast Bureau van het OCMW. Dominique is als bestuurslid van de Landelijke Gilde op de hoogte van wat leeft binnen de landelijke bevolking. Ook de Gezinsbond kan op zijn medewerking rekenen als plaatselijk bestuurslid en penningmeester van de Gezinsbond Gewest Tielt. Wie een opvoering van het Aarseels Volkstoneel gaat bekijken, kan hem zien schitteren in één of andere rol.

 

 

18. Roza Dedeurwaerder

Roza DedeurwaerderGross Geraulaan 8, Tielt

Gehuwd met Roland Spiessens en moeder van Stefaan, Eveline en Filip

Roza is huisvrouw. Ze zetelt al 12 jaar in de gemeenteraad. Haar politieke inbreng is gebaseerd op haar inzet binnen tal van verenigingen. Bestuurslid-penningmeester van Femma, bestuurslid van OKRA, bestuurder van De Gilde VZW, ondervoorzitter van de kaartclub De Poelbergvrienden, medewerkster bij Kind en Preventie en de Europawijk …. Dagdagelijks is Roza in de weer voor één of andere vereniging. Wanneer ze tijd heeft voor wat me-time, dan staat een fietstocht of wandeling op het programma.

 

 

19. Alain Beernaerts

Alain BeernartsFonteinestraat 18, Tielt

Alain is sinds 1983 houtbewerker bij Lievens ( vroeger Setcraft), waar hij mee over de veiligheid waakt als lid van het CPBW. Wie een babbel slaat met Alain stelt vast dat hij een duidelijk en weloverwogen idee heeft over tal van lokale problemen die zich stellen. Verkeer en mobiliteit ontsnappen niet aan zijn kritische kijk. Als gewezen medewerker aan de Europafeesten ( van 1994 tot 2012 ) wenst hij onze Europastad opnieuw op de kaart te zetten qua jumelage en feestelijkheden. Onze toeristische troeven beter uitspelen is zijn streefdoel. Hij is reeds 10 jaar bezieler van kaartersclub De Botermarktvrienden.

 

 

20. Carine De Smul

Carine De SmulOostweg 1, Tielt

Weduwe van Dominique Pattyn en mama van Claude en Christophe

Carine is niet alleen werkzaam bij de Christelijke Mutualiteit als regioverantwoordelijke, ze is ook secretaris van CM-bestuur Verbroedering en penningmeester van Samana Verbroedering, een vereniging die mensen met een chronische ziekte versterkt en ondersteuning geeft aan de mantelzorgers. Deze inzet vormt voor haar een belangrijke basis om als OCMW-raadslid het sociaal beleid in Tielt mee aan te sturen. Wat tuinieren, een wandeling in de vrije natuur of citytrip zorgen voor de nodige ontspanning.

 

21. Ersin Filiz

Ersin FilizHoogstraat 21, Tielt

Gehuwd met Jinan Maryako en vader van Anaïs en Rafaël

Ersin werkt als maatschappelijk werker in het Activeringscentrum van het OCMW van Gent. Hij heeft steeds een grote passie gehad voor politiek. Die passie zet hij nu om in engagement. Hij wil mee timmeren aan de weg om, ook op lokaal vlak, te komen tot een superdiverse samenleving. In zijn vrije tijd gaat hij sporten, slaat hij aan het lezen of brengt hij zoveel als mogelijk tijd door met zijn gezin en familie.

 

 

22. Mieke Soenens

Mieke SoenenOude-Stationstraat 97, Tielt

Mieke is schoonmaakster van beroep. Politiek heeft haar steeds geboeid. Zowel de nationale politiek als de lokale politiek volgt ze op de voet. Ze wenst niet verder aan de zijlijn te staan en stelt zich voor het eerst kandidaat bij de komende verkiezingen. Wie Mieke kent weet dat ze sportief is. Het beleid omtrent de  recreatieve sportbeoefening wordt één van haar politieke aandachtspunten.

 

 

 

23. Davy Rosseel

Davy RosseelPastorijstraat 27, Aarsele

Samenwonend met Cindy De Smet en papa van Thomas en Mathias

Davy is werkzaam als leerlingenbegeleider aan het VTI in Tielt. Deze politieke nieuwkomer wil ten volle zijn gewicht in de schaal leggen voor sociale thema’s, jeugd en onderwijs. Mensen samen brengen, daar gaat hij voor. Vandaar zijn actieve inzet voor de Aarseelse Sint-Maartenstoet, de parochiale werking en de lokale afdeling van Beweging.net. Davy is vaak terug te vinden op of naast het voetbalveld. Als teambegeleider bij U8 van KMSK Deinze waar zijn zoontje actief is of als supporter van zijn poulain Sammy Bossut.

 

24. Martine Wille

Martine WilleKronkelbeekstraat 12, Schuiferskapelle

Gehuwd met Geert Yde en moeder van Liesl en Dana

Martine is tewerkgesteld in het onderwijs als verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie.  Martine zet haar eerste stappen in de politiek. Als inwoonster van Schuiferskapelle wil ze voor de dorpsgenoten een luisterend oor zijn en helpen waar ze ook maar kan. In Schuiferskapelle moet iedereen zich thuis voelen, is haar leuze. Ze gaat ten volle voor een lokaal woonbeleid dat duurzaamheid hoog in het vaandel voert.

 

 

 

25. Christophe Capoen

Christophe CapoenGross Geraulaan 24, Tielt

Samenwonend met Nele Pieters en vader van Robbe, Lotte en Victor

Christophe is zelfstandig mede-uitbater van Kopie Service in Tielt. Christophe is al 12 jaar gemeenteraadslid. Hij is gewezen schepen van jeugd en onderwijs. Niet te verwonderen dat hij in de voorbije bestuursperiode in de raad tal van tussenkomsten deed omtrent het jeugd- en onderwijsbeleid, de beleidsthema’s die hij als geen ander kent. De Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid kan op zijn inbreng rekenen als bestuurslid. Hij is kernlid van Beweging.net en nam mee het initiatief tot opstart van de Tieltse fietsbieb.

 

26. Nele Pieters

Nele PietersGross Geraulaan 24, Tielt

Samenwonend met Christophe Capoen, mama van Victor en plusmama van Robbe en Lotte

Nele is werkzaam als vroedvrouw in de materniteit van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis. Ze maakt deel uit van het vroedvrouwenteam De Cocon, een team dat instaat voor postnatale begeleiding. Via deze weg komt ze aan huis bij veel jonge gezinnen en verneemt ze aldus de specifieke vragen en noden die jonge gezinnen hebben. Nele stelt zich voor het eerst kandidaat en zal binnen het te voeren beleid het jonge gezin een duidelijke stem geven.

 

27. Christine Dehaemers

Christine DehaemersTer Kouter 27, Kanegem

Gehuwd met Marc De Poorter en moeder van Pieter, Evelien en Matthias

Christine was mede werkzaam op het familiaal landbouwbedrijf gelegen te Aarsele. Ze zetelt reeds 18 jaar in de Tieltse gemeenteraad. Als secretaris van de bedrijfsgilde Tielt, gewezen voorzitter en secretaris van KVLV en gewezen schepen van landbouw en milieu, is ze als geen ander vertrouwd met het landbouwgebeuren. Ze gaat voor een betere ondersteuning van het verenigingsleven en neemt er zelf aan deel als voorzitter van Tuinhier Tielt en lid van het zangkoor Sint-Martinus Aarsele. Christine duwt de ploeg naar de overwinning.  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.