CD&V kiest voor de weg vooruit. Zowel op het vlak van verkeer, zorg, welzijn, wonen en leven in onze buurt moet onze stad vooruit. En hiervoor zetten we onze kennis, contacten en ervaring graag in.

 1. Leefbaar en veilig verkeer zowel voor fietsers, voetgangers als alle bestuurders

Vlotte ontsluiting van Tielt met aanleg zuidwestelijke ring en vlotte doorstroming op Noorderring (herbekijken afstelling verkeerslichten en aanleg fiets- en voetgangersbrug).

Leefbaar verkeer in centra door het weren van doorgaand verkeer, ijveren voor een verkeersarmer centrum en herinrichting van de centrumstraten

Opmaak fietsplan voor Tielt voor een sterke stimulering van het fietsverkeer via veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen:

 • Snelle oplossingen realiseren: drempels wegnemen, verkeerd geplaatste paaltjes verwijderen, smalle fietsstroken verbreden, zachte ondergrond verharden
 • Verbindingen realiseren tussen alternatieve fietspaden en meer doorsteken voor fietsers en voetgangers
 • Ontbrekende schakels oplossen en aanleggen
 • Schoolomgevingen fietsvriendelijk maken
 • Veilige fietsverbindingen tussen deelgemeenten en buurgemeenten
 • Fietsverbindingen in de centrumstraten veilig maken
 • Meer en veilige fietsstallingen
 • Fietsvriendelijke maatregelen (fietsdeelsysteem aan station, goede opvolging van fietsknelpunten, fietsacties)

Toegankelijke voetpaden (systematische heraanleg, geen hinderende obstakels)

Lees hier het volledige Mobiliteitsplan

 1. Zorg voor elkaar – zorg op maat van iedereen
 • Behoud van betaalbare en kwalitatieve zorg
 • Uitbreiding mantelzorgpremie om thuiszorg te stimuleren
 • Nieuw dagverzorgingscentrum
 • Uitbreiding van kortverblijf
 • Bijkomende assistentiewoningen en renovatie serviceflats door OCMW
 • Kwalitatieve inrichting Woonzorgcentrum Deken Darras
 • Betaalbaar wonen met verdere aansnijding van woongebieden en investering in sociale woningen
 • Buurtgerichte aanpak van kansarmoede

Lees hier het volledige Zorgplan

 1. Aangenaam wonen in onze buurten
 • Aandacht voor netheid met aanpak zwerfvuil en sluikstorten door controles en sancties
 • Degelijk onderhoud van openbaar groen
 • Ondersteuning van wijkwerkingen en vrijwilligers in eigen buurt of wijk voor organisatie straat- of wijkfestiviteiten, kleine investeringen en onderhoud van de buurt

CD&V kiest voor de weg vooruit.  Volgende prioriteiten willen we in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle naar voren schuiven om onze stad mooier, beter en veiliger te maken:

 • Systematisch onderhoud gebouwen en wegen en hierover tijdig de inwoners informeren
 • Stop doven nachtverlichting en overschakelen naar LED-verlichting
 • Collegesite: verderzetting huidig project (winkel-wandelboulevard tussen Kortrijkstraat en Ieperstraat, ruime ondergrondse parking, nieuwe woongelegenheden en winkels met grotere oppervlakte) mits aandacht voor betere mobiliteit en realisatie groene as met uitbreiding stadspark over huidige Patersparking tot aan Minderbroedersklooster
 • Volledig vernieuwde stationsomgeving als centraal mobiliteitspunt
 • Heraanleg Neringenstraat tussen Aarsele en Kanegem
 • Uitbreiding academies op Tiltex-site met open verbinding naar Tuin De Brabandere
 • Nieuwe brandweerkazerne
 • Afwerking renovatie Cultuurcentrum Gildhof
 • Ontmoetingscentrum Kanegem met nieuwe jeugdlokalen
 • Uitbreiding van groenzone en speelruimte in Aarsele
 • Zwembad renoveren en nieuwbouw onderzoeken met buurgemeenten en/of commerciële partners
 • Uitbreiding industriezone Noord
 • Leegstand winkelstraten tegengaan

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.