Ledennieuws mei 2014
CD&V Afdeling Tielt
N°5 - 12/09/2014
 
 

Een cultuurcentrum zonder foyer is als een café zonder bier

Vrijdag sluit de concessiehouder van Foyer De Scène zijn deuren. CD&V Tielt dankt de uitbaters Luc Verbeure en Inge Cools voor hun toegewijde inspanningen. Spijtig genoeg konden zij niet verder werken in Foyer De Scène, die zij zelf terug mooi hebben heringericht en bemeubeld.

De nieuwe concessie die het stadsbestuur heeft uitgeschreven, bleek voor niemand financieel haalbaar. CD&V vindt het heel spijtig dat er niet vooraf met de huidige uitbaters is overlegd over een vernieuwde samenwerking voor de volgende jaren.

Lees meer ›

Geen zitpenningen voor een gemeenteraad die naam onwaardig

Vandaag viel een nieuwe uitnodiging bij de gemeenteraadsleden in de bus voor een volgende gemeenteraad, na de desastreuze raad van 4 september laatstleden. CD&V Tielt is bijzonder verrast om er punt 21 'Zitpenningen gemeenteraad dd 04.09.14' op de agenda te vinden, waarin enkele raadsleden van de meerderheid afstand doen van hun zitpenningen.

Voor CD&V is het de evidentie zelf dat er voor deze gemeenteraad, waarop geen enkel punt werd behandeld, geen zitpenningen worden uitbetaald aan de raadsleden. Onze raadsleden hebben dan ook allemaal geweigerd om het aanwezigheidsregister voor de zitpenningen te ondertekenen.

Lees meer ›


CD&V Tielt verwelkomt 2 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad

Enige tijd geleden gaf Sandra Declerck al aan dat haar politiek mandaat voor haar persoonlijk moeilijk te combineren valt met haar professionele loopbaan, de activiteiten van haar echtgenoot en de zorg om haar gezin. Ze investeerde hard in haar professionele loopbaan, met vele avondactiviteiten.  Dit, in combinatie met haar politiek mandaat, maakten het haar onmogelijk om de zorg aan haar gezin te geven zoals ze dit zou willen. Deze week nam Sandra, in overleg met CD&V, haar definitieve besluit om haar mandaat als gemeenteraadslid neer te leggen en haar ontslag aan te bieden.  CD&V Tielt begrijpt en respecteert deze beslissing volkomen.  Sandra wordt opgevolgd door Hilde Decoene, sedert het begin van deze legislatuur een zeer gewaardeerd raadslid in onze OCMW-fractie.

Lees meer ›

Kalender

woensdag, 18 oktober, 2017
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
donderdag, 23 november, 2017
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
donderdag, 21 december, 2017
Raad voor Maatschappelijk Welzijn