De grote gemeentelijke bevraging!
CD&V Afdeling Tielt
N°2017 - 17/02/2017
 
 

Bedankt !
Tielt, 15 februari 2017.

Beste

Vanaf september 2016 voert CD&V Tielt, momenteel in oppositie, een grootscheepse bevraging om van de Tieltse inwoners te vernemen hoe we in de toekomst Tielt beter, mooier en aangenamer kunnen maken.

Nog tot juli 2017 doorkruisen we Groot Tielt: we bezorgen de ene week de bewoners van een aantal straten de bevragingen aan huis en halen een week later de ingevulde bevragingen op. Een hele klus!

We kwamen in de voorbije maanden reeds bij u langs en mochten van u een ingevulde bevraging ontvangen. We danken u voor de interessante bemerkingen en voorstellen.

Alle bekomen bemerkingen en voorstellen worden digitaal ingevoerd en verwerkt. De bedoeling is immers alle info mee te nemen in onze beleidsvoorstellen en ons toekomstig beleidsprogramma.

Dit beleidsprogramma wordt momenteel in diverse ‘open’ themagroepen voorbereid. Per beleidsdomein is er een werkgroep: mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken, ondernemen, sociale zaken, natuur en milieu, landbouw, jeugd, cultuur, sport, onderwijs, toerisme en evenementen, veiligheid en ICT. Elke werkgroep wordt door een mandataris gecoördineerd en staat open voor elke geïnteresseerde Tieltse inwoner.

Mocht u wensen deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen, geef dan een seintje aan één van onderstaande mandatarissen of via info@tielt.cdenv.be.

We hopen alvast u te mogen verwelkomen en zien uit naar uw inbreng.

Met de beste groeten, namens CD&V Tielt,

 

 

Onze raadsleden

Lees meer ›