Stad Tielt dient haar inwoners aan te moedigen om te investeren in zuinige energiemaatregelen en hernieuwbare energiebronnen. Stad Tielt beschikt immers over nog een groot verouderd woonpatrimonium. Bovendien werd vanaf 2014 ook de Tieltse aankoop- en verbeteringspremie voor woningen afgeschaft.

Daarvoor stellen we voor om samen met WVI een renteloze energielening aan te bieden in 2018. De Stad Tielt maakt via een tussenkomst de energielening renteloos en reserveert hiervoor een kredietportefeuille bij de WVI om de energiefactuur van de Tieltenaar te verminderen. Voor inwoners van Tielt, of eigenaars van een woning gelegen in Tielt, geldt dan een rentevoet van 0%.

Intekenen in een renteloze energielening voor energiezuinige renovatiewerken of bouwwerken kan tot en met eind 2018.

Verbouwingswerken moeten aan steeds meer eisen voldoen, de energienormen worden strenger en werken kost geld. De positieve kant van die investeringen is dat die de energiefactuur van bewoners verminderen.

Maar niet alleen de burger vaart er wel bij. Het betekent ook dat de CO2- uitstoot naar beneden gaat en dat is goed voor het behalen van de doelstellingen binnen het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat stad Tielt ondertekende.

Punt op de gemeenteraad van 03/05/2018 - door Vincent Byttebier

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.