Toegevoegde agendapunten van de CD&V-fractie gemeenteraad 3 mei 2018

04-05-2018

PERSBERICHT

Toegevoegde agendapunten van de CD&V-fractie op de gemeenteraad van Tielt op donderdag 3 mei 2018

1. Onderhoud wegen (Joris Vande Vyvere)

Als er één pijnpunt als een rode draad doorheen deze bestuursperiode loopt dan is het toch wel het onderhoud van de wegen.

Niet enkel zijn vele van onze landelijke wegen, ondanks de vele goednieuwsberichten die ons per post of per mail bereiken, in slechte staat, ook verschillende centrumstraten zijn door een gebrek aan onderhoud een dagelijkse gesel voor passerende fietsers, bromfietsers en zelfs voor automobilisten.

Nemen we nu bijvoorbeeld de Kortrijkstraat, de vele putten en oneffenheden zijn als het ware een steeds weerkerende marteling voor wie hier dagelijks moet passeren.

Juist deze straat die aangeprezen wordt ,als zijnde onze centrumstraat bij uitstek, ons economisch kloppend hart van Tielt, wat betreft detailhandel en diensten, juist deze straat is een toonbeeld van hoe het niet moet als het gaat over onderhoud van wegen.

De lamentabele toestand van deze Kortrijkstraat werd door onze fractie reeds vroeger aangeklaagd op de gemeenteraad en er werd toen de belofte gemaakt dat er na de bouw van de assistentieflats halfweg de Kortrijkstraat werk ging gemaakt worden van het herstellen van die straat.

De desbetreffende bouwwerken zijn reeds verschillende jaren achter de rug, alleen de beloofde herstellingen van de Kortrijkstraat blijven achterwege.

Dit is slechts één voorbeeld maar er is ook nog de Patersdreef , het Hustplein , de Plantinstraat, ….

Zou het niet interessant zijn om naar analogie met de landelijke wegen ook voor de invalswegen en de centrumstraten een oplijsting te maken met een codering volgens de toestand waarin deze wegen zich bevinden zodat er volgens schema kan hersteld worden waarbij de ergste noden , soms ook in functie van riolering, het eerst verholpen worden.

CD&V vraagt dat er dringend werk wordt gemaakt van een degelijk onderhoud van de Tieltse centrumstraten met de Kortrijkstraat voorop.

De invalswegen en centrumstraten worden geïnventariseerd en opgelijst volgens de toestand waarin ze zich bevinden zodat een vlotte herstelling volgens noodzaak kan gebeuren.

Ook voor de landelijke wegen dient de inventaris geüpdatet te worden en is er blijvende aandacht voor dringende herstellingen.

2.  Renteloze energielening voor Tieltenaars (Vincent Byttebier)

2018 is het laatste jaar dat particulieren een beroep kunnen doen op de Energielening van de Vlaamse overheid. Vanaf 2019 komen enkel nog sociale doelgroepen, niet-commerciële verenigingen en coöperatieve vennootschappen in aanmerking voor een energielening.

Met de energielening kan je werken betalen die een woning energiezuiniger maken, zoals het isoleren van een woning, het voorzien van een zonneboiler of het installeren van zonnepanelen…

Het zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren.

Met een energielening kan men werken financieren waardoor men energie zal besparen in een woning of nieuwbouw BEN-woning. Men kan maximaal 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van acht jaar. De intrest bedraagt normaal gezien 2%.

Bij de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) kan je deze voordelige energielening tot 15.000 euro aanvragen met een vaste rentevoet van slechts 2%. Wie aan bepaalde sociale voorwaarden voldoet, kan ook renteloos lenen. Het geld wordt ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.

Het is nu of nooit

De maatregel geldt tot eind 2018. 2018 is het laatste jaar dat particulieren een beroep kunnen doen op een energielening voor wie in een eigen woning, huurwoning woont of eigenaar is van een huurwoning.

Enkele West-Vlaamse gemeenten zoals stad Roeselare hebben beslist om kandidaat(ver)bouwers samen met de WVI een renteloze energielening aan te bieden.

Ook voor de inwoners van Tielt of eigenaars van een huurwoning in Tielt

Stad Tielt dient haar inwoners aan te moedigen om te investeren in zuinige energiemaatregelen en hernieuwbare energiebronnen. Stad Tielt beschikt immers over nog een groot verouderd woonpatrimonium. Bovendien werd vanaf 2014 ook de Tieltse aankoop- en verbeteringspremie voor woningen afgeschaft.

Daarvoor stellen we voor om samen met WVI een renteloze energielening aan te bieden in 2018. De Stad Tielt maakt via een tussenkomst de energielening renteloos en reserveert hiervoor een kredietportefeuille bij de WVI om de energiefactuur van de Tieltenaar te verminderen. Voor inwoners van Tielt, of eigenaars van een woning gelegen in Tielt, geldt dan een rentevoet van 0%.

Intekenen in een renteloze energielening voor energiezuinige renovatiewerken of bouwwerken kan tot en met eind 2018.

Verbouwingswerken moeten aan steeds meer eisen voldoen, de energienormen worden strenger en werken kost geld. De positieve kant van die investeringen is dat die de energiefactuur van de bewoners verminderen. Maar niet alleen de burger vaart er wel bij. Het betekent ook dat de CO2-uitstoot naar beneden gaat en dat is goed voor het behalen van de doelstellingen binnen het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat stad Tielt ondertekende.

CD&V stelt voor dat stad Tielt beslist om kandidaat (ver)bouwers in 2018 een renteloze energielening aan te bieden voor wie in een eigen woning, huurwoning woont of eigenaar is van een huurwoning in Tielt, Aarsele, Kanegem of Schuiferskapelle. Voor inwoners van Tielt, of eigenaars van een woning gelegen in Tielt, geldt dan een rentevoet van 0%. Het stadsbestuur bepaalt de hoogte van de kredietportefeuille bij WVI en het aantal leningsdossiers die in aanmerking komen. Intekenen in een renteloze energielening voor energiezuinige renovatiewerken of bouwwerken kan tot en met eind 2018.

Met deze beslissing wil Tielt haar burgers aanmoedigen om te investeren in energiemaatregelen en hernieuwbare energiebronnen. 2018 is immers het laatste jaar dat de Vlaamse energielening kan aangevraagd worden.

3. Minderwaardige houtsoort voor jeugdlokalen door tijdsdruk (Hedwig Verdoodt)

Graag verwijs ik naar mijn punt van vorige maand op de gemeenteraad van 29 maart 2018 waar ik aankaartte dat heel wat werken in meerprijs worden uitgevoerd. Bij het lezen van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 10 april 2018 merken wij bij punt 18 op dat bij de bouw van de jeugdlokalen een wijziging aangebracht werd in min met een niet onaardig bedrag van 45.276,85 € incl. BTW.

Het totale bedrag voor de bouw van de jeugdlokalen bedraagt nu 1.419.054,30 € (hierbij zijn de kosten van de eerste plannen in het Stadspark en aan het G. Maczekplein alsook de kosten voor de rechtsprocedure niet meegerekend).

Alhoewel de kosten steeds verder opliepen en de oorspronkelijke raming van 850.000 euro ruim werd overschreden, heeft het architectenbureau een mooi, bruikbaar en esthetisch gebouw getekend.

Voor de bovenverdieping werd beslist om die in hout uit te voeren en de voorziene houtsoort was Accoya. In april komt het schepencollege echter op die beslissing terug en schakelt het over naar Lariks wat ongeveer 45.000 € goedkoper is.

Naar verluidt zou Accoya niet tijdig kunnen geleverd worden en wil het stadsbestuur niet wachten en nogmaals de timing van de realisatie uitstellen.

Als er kan bespaard worden, is dit natuurlijk een goede zaak! Maar hier rijzen bij ons toch enkele serieuze bedenkingen. Waarom werd er dan van bij het begin niet voor Lariks gekozen? Wat zijn de voor- of nadelen van Lariks t.o.v. Accoya? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de bouw?

Eigen opzoekingswerk leert dat Accoya een houtsoort is van klasse 1, dit is de hoogst mogelijke duurzaamheidsklasse. Het is consistent duurzaam en maatvast en heeft een levensduur van 50 jaar (boven de grond). Door zijn sterkte is er minder vervanging en reparatie nodig. Accoya heeft een verbeterde thermische isolatiewaarde voor energiebesparing en is bestand tegen insecten.

Larikshout daarentegen is een naaldhoutsoort (zachthout) dat matig tot weinig duurzaam (klasse 3 - 4) is en een levensduur van 10 à 15 jaar heeft. De Siberische versie ervan heeft duurzaamheidsklasse 3 en een iets langere levensduur van circa 20 jaar bij juiste montage. Het zet zich door weersomstandigheden en is niet insectenvrij.

Met de oorspronkelijk geplande houtsoort gaat de bovenste verdieping van de jeugdlokalen dus 30 jaar langer mee.

De vraag kan hier gesteld worden of een minprijs van 45.000 euro op een bedrag van 1,4 miljoen euro dan wel verantwoord is als het de volgende besturen opzadelt met hogere en vluggere renovatiekosten. Dit is geen goed bestuur.

Het lijkt er hier meer en meer op dat de bouw van de jeugdlokalen nu zo vlug mogelijk moet starten om nog voor de verkiezingen een resultaat te tonen na de jarenlange vertraging van de bouw van de nieuwe jeugdlokalen.

Net zoals bij de renovatie van het Cultuurcentrum Gildhof waar de renovatie eind september twee weken wordt stop gezet om een officiële opening te organiseren, spelen ook de komende gemeenteraadsverkiezingen hier een rol.

Een goednieuwsshow met opening van het gebouw wordt voorzien ten koste van de duurzaamheid van het gebouw.

CD&V eist van het stadsbestuur dat het zich ook in het laatste jaar van de legislatuur bij elk dossier opstelt als een goede huisvader en goed bestuur vooropstelt.

CD&V vraagt dat het stadsbestuur enkel duurzame materialen gebruikt bij de bouw van de jeugdlokalen zodat de jeugdlokalen zo lang mogelijk meegaan en bijkomende renovatiekosten worden vermeden.

Meer info:

Vincent Byttebier

Gemeenteraadslid – Fractievoorzitter CD&V Tielt

0497/26 25 60

info@vincentbyttebier.be

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.