CD&V vindt het heel belangrijk om het fietsverkeer te stimuleren en om de “zwakke” of “zachte” weggebruikers te beschermen. Hiertoe namen de CD&V-mandatarissen reeds maatregelen zoals de invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer (fietsers in beide richtingen door eenrichtingsverkeer) en een zone 30 in het centrum en in de schoolomgevingen.

CD&V Tielt ijvert voor een leefbare en veilige stad, waarbij het fietsverkeer aangemoedigd wordt via veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen en het aantal autokilometers en zeker het aantal korte ritten vermindert. Als het aantal fietsers en voetgangers zichtbaar toeneemt, krijgen we een rustige, veilige en aangename stad. En fietsers en voetgangers doen er ook zelf voordeel mee, beleven er plezier aan en zien hun gezondheid erop vooruit gaan.

Tielt beschikt over een vrij compact centrum waarbij alle openbare en commerciële functies op fiets- en wandelafstand van elkaar liggen: de sporthal, het cultuurcentrum, het station, de lagere en middelbare scholen, het Sint-Andriesziekenhuis, het stadhuis, de academies, de Europahal, de winkelstraten, kinderopvang Tanneke,… liggen op korte afstand van elkaar.

Koning Fiets’ dient dan ook een belangrijke plaats in te nemen in een verkeersveilige mobiliteit in het centrum van de stad. We ijveren voor een sterkte stimulering van het fietsverkeer om de zwakke weggebruikers te beschermen.

Fietsen naar school, naar het werk of naar de winkel kan maar aangemoedigd worden als we ook een veilige en aantrekkelijke route kunnen aanbieden. We streven naar goede en veilig uitgeruste fietspaden en fietsverbindingen.

Via een fietswegenanalysekaart voor Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle bestuderen we de actuele toestand van de fietsverbindingen.

 • De gebruikte kleurcodes zijn:
  - Blauw: fietswegels of trage wegen (ook verbindingen tussen de wijken die kunnen gebruikt worden door fietsers)
  - Groen: fietspad aanwezig en in goede staat
  - Rood: geen fietspad aanwezig of in slechte staat
  - Paars: missing link/ontbrekende fietspaden noodzakelijk voor vlotte fietsverbindingen
  - Rode ballonnetjes: oplijsting van de knelpunten (eventueel met foto) en voorgestelde oplossing

Daarnaast werken we aan een fietsactieplan waarbij zowel maatregelen op korte termijn als op lange termijn in gang worden gezet:

Eerst quick wins realiseren. Met weinig middelen kunnen op korte tijd heel wat ongemakkelijke situaties voor fietsers weggewerkt worden: drempels wegnemen of uitvlakken, verkeerd geplaatste paaltjes verwijderen, smalle fietsstroken verbreden, zachte ondergrond verharden, …

   bijv. doorsteek Kistestraat-Gierigaardstraat (parking WZC Deken Darras)

Verdere inventarisering en opwaardering van trage wegen. Er moet worden gestreefd om een zo veilig mogelijk netwerk van trage wegen voor verplaatsingen te voet of per fiets te realiseren. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

 • Verbindingen realiseren tussen alternatieve fietspaden-Meer doorsteken voor fietsers en voetgangers:
 • Verbinding Lammersakker met Ruiseleedsesteenweg
 • Randparking-Pontweg: op rond punt nu geen fietsersverbinding met de Ringlaan
 • Alternatief Van Zandvoordestraat als fietsvriendelijke verbinding
 • Fietsers doorlaten bij doodlopende straten (ook aanduiden met bewegwijzering)

Ontbrekende schakels (missing links) oplossen

 • Sint-Janstraat: laatste stuk naar Ring toe ontbreekt: prioritair
 • Europalaan: missing link
 • Link tussen Zuiderring en wijk Meerlaantjesstraat
 • Fietspad langs spoor tussen Wittestraat en Bedevaartstraat
 • Schoolomgevingen fietsvriendelijk maken (in samenwerking met scholen)

Waar mogelijk maken we de schoolomgevingen nog veiliger maken door het invoeren van schoolstraten. In samenwerking met de scholen wordt de straat afgezet tijdens het begin en einde van de schooldag zodat er geen doorgaand verkeer kan passeren. Op die manier kunnen we ouders aanmoedigen om de fiets te nemen en creëren we op wandelafstand van de school een veilige parking. Ouders kunnen de wagen kort parkeren om hun kindje(s) uit te zwaaien en de opvoedster/leerkracht wacht de leerlingen op om samen met hen veilig naar de schoolpoort te wandelen.

Veilige fietsverbindingen met de deelgemeenten 

 • Realisatie van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen (verantwoordelijkheid Agentschap Wegen en Verkeer)
 • Prioriteit aan verbinding met Aarsele (Deinsesteenweg (gepland in 2019) - nieuw fietspad langs spoorweg)
 • Schuiferskapelsesteenweg
 • Kanegemstraat (deels te realiseren met uitbreiding Industriezone Noord tot kruispunt met Caloenstraat)
 • Neringenstraat
 • Stationsomgeving

Veilige fietsverbindingen met de buurgemeenten

 • Realisatie van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen (verantwoordelijkheid Agentschap Wegen en Verkeer)
 • Wakkensesteenweg
 • Egemsesteenweg
 • Marialoopsesteenweg
 • Spoorwegbedding naar Meulebeke: alleen bij goede ontsluiting aan beide kanten

Gebruiksvriendelijker maken van de bestaande verbindingen. Fietsverbindingen in centrumstraten veilig maken (Wat zijn de meest gebruikte of meest bevraagde fietsverbindingen om eerst aan te pakken?)

 • Gewestwegen IN het centrum: verhoging fietspad en voetpad zoals bijv. in Conventieweg, Kasteelstraat, …
 • Felix D’Hoopstraat fietsvriendelijker maken
 • Gemengd verkeer in Sint-Michielstraat en Stationstraat
 • Gruuthusestraat: mooi aangelegd fietspad
 • Fietsverbindingen rond sporthal en sportcentrum verbeteren
 • Kruispunt Conventieweg, Europalaan, Felix D’Hoopstraat, Beneluxlaan: gevaarlijk punt oplossen
 • Meer vertragende maatregelen (zoals Beneluxlaan)
 • Stationsplein fietsvriendelijk maken
 • Realisatie uitnodigende fietsbrug over de Noorderring

Verkeersreglementering

 • Consequente invoering beperkt eenrichtingsverkeer (fietsers in beide richtingen door éénrichtingsverkeer)
 • Aangepaste snelheidsregimes aan wegbeeld (Zone 30 in centra en schoolomgevingen)

Fietsvriendelijke maatregelen

 • Oprichting fietsdeelsysteem (Blue Bike) aan station (als centraal mobiliteitspunt)
 • Meer en betere fietsstallingen in centrum en bij het station
 • Goede opvolging van fietsknelpunten bij meldpuntfietspaden.be
 • Verkeersbrigade Lokale Politie op de fiets
 • Maatregelen ter promotie van het fietsen

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.