De Grote Gemeentelijke Bevraging. De resultaten!

De Grote Gemeentelijke Bevraging. De resultaten!

Om van de inwoners van Groot Tielt hun mening te kennen over de huidige gang van zaken en te vernemen hoe we Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle beter, mooier, aangenamer … kunnen maken, hield CD&V van Groot Tielt een bevraging. Lees verder ›
Actieplan voor vlotte doorstroming op de Noorderring!

Actieplan voor vlotte doorstroming op de Noorderring!

CD&V Tielt stelt voor dat het stadsbestuur samen met het Agentschap Wegen en Verkeer een actieplan uitwerkt met een dynamischere verkeerslichtenregeling en een betere inrichting van de kruispunten voor een vlotter verkeer op de Noorderring zodat er opnieuw een vlotte doorstroming wordt gegarandeerd. Lees verder ›
De grote gemeentelijke bevraging afgerond en verwerkt !

De grote gemeentelijke bevraging afgerond en verwerkt !

Begin september 2017 startte CD&V Tielt met de grote gemeentelijke bevraging. Tweewekelijks bevragen we een bepaalde wijk of buurt in Tielt, Aarsele, Kanegem of Schuiferskapelle zodat we nog beteren weten wat er leeft onder de mensen... Lees verder ›
01
02
03

Nieuws uit de afdeling

Waar een WIJ is, is een wij
Online

Nationaal nieuws